<div align="center"><h1>Zespół Szkół Ponadgimanzjalnych nr 1 w Koluszkach</h1><br><h3>Znajdziesz tutaj dokładne informacje o szkołach wchodzących w skład ZSP dowiesz się o dyrekcji, nauczycielach, samorządzie i uczniach, sprawdzisz zasady rekrutacji oraz ważniejsze terminy w kalendarzu szkoły a także zapoznasz się z ogólnym wizerunkiem ZSP</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.zsp1koluszki.szkoly.lodz.pl/">http://www.zsp1koluszki.szkoly.lodz.pl/</a></div>